COVID 19 Zaštitne Maske Za Lice

  • 3D printani proizvod
  • Mogučnost printa u više boja
  • Laka montaža
COVID 19 Zaštitne Maske Za Lice. Širenje COVID – 19 mnogima je emocionalno izazovno. Mijenjaju svakodnevni život na neviđene načine. Svi slojevi društva – uključujući poslodavce i zaposlenike. Trebali bi igrati ulogu kako bi zaštitili sebe i jedni druge i pomogli u sprječavanju daljnjeg širenja bolesti.

Novi koronavirus koji se pojavio 2019. godine nazvan je SARS—CoV-2, otkriven je u Kini krajem 2019. Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. Bolest uzrokovana tim virusom naziva se COVID-2019. Najčešća pitanja i odgovori 1. Što je novi koronavirus? Novi koronavirus koji se pojavio 2019. godine nazvan je SARS—CoV-2, otkriven je u Kini krajem 2019. Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. Bolest uzrokovana tim virusom naziva se COVID-2019.   2. Odakle potječu koronavirusi? Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama, no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinje na čovjeka mogu se prenositi među ljudima. Velik broj životinja su nositelji koronavirusa.

Izvoz: koronavirus.hr