ABS Filament

AzureFilm ABS filament (ABS – akrilonitril butadien stiren) je kruti, jači i fleksibilniji. Najviše se koristi u prototipiranju. ABS dolazi u rolama od 1 kg u 7 različitih boja. Ovaj materijal je moguće ispisati na višim temperaturama kao AzureFilm ABS ™. Za dobre rezultate ispisa trebate ispisati s temperaturom: 230 – 250 ° C.

ABS Filament

Boje za AzureFilm ABS Plus ™: prirodna, bijela, siva, crna, plava, crvena, žuta

Vaše 3D u 3D Printanju